Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3

Nội dung chính trong Thông tin chuyên đề:

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3
 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và sự cố kết cộng đồng
 • Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024: Linh thiêng nguồn cội
 • Giỗ tổ Hùng Vương: Cội nguồn sức mạnh trong văn hóa Việt Nam
 • Tự hào nguồn cội
 • Hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Một vài tài liệu về Giỗ Tổ Hùng Vương có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

————————————————————————–

Giới thiệu Sách chuyên đề:
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU CÓ TẠI THƯ VIỆN VỀ CHỦ ĐỀ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 1. Hùng Vương Thánh tổ ngọc phả
 • Tác giả: Nguyễn, Đức Tố Lưu
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020
 • Ký hiệu xếp giá: 959.7012 / H513V
 • Mô tả vật lý: 239tr., 23cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.027723 ; Phòng Mượn: MVV.039093 ; MVV.039094
 • Tóm tắt: Nghiên cứu, sưu khảo lịch sử cổ đại về các mốc quan trọng trong lịch sử nước Việt dưới thời Hùng Vương: Nam Việt Hùng Vương ngọc phả vĩnh truyền, Hùng Vương Tự Lệ, Nam Việt Hùng thị sử ký, văn chào, sắc phong, hoành phi, câu đối đền Vân Luông, khảo luận ngọc phả và tục thờ Hùng Vương trên miền đất Tổ, bản chụp tư liệu Hán Nôm về Hùng Vương ở đến Vân Luông.
 1. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan ở Phú Thọ
 • Tác giả: Nguyễn, Đắc Thủy
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
 • Ký hiệu xếp giá: 390.0959721 / B108V
 • Mô tả vật lý: 403tr., 403tr.
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.028471 ; Phòng Mượn: MVV.040444 ; MVV.040445
 • Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; nhận diện giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản hát Xoan trong kho tàng di sản văn hoá phi vật thể ở Phú Thọ; thực trạng bảo vệ, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản hát Xoan ở Phú Thọ và một số kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể
 1. Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương
 • Tác giả: Lê, Thái Dũng
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
 • Ký hiệu xếp giá: 959.7011 / T310H
 • Mô tả vật lý: 255tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.024375 ; Phòng Mượn: MVV.034057 ; MVV.034058
 • Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử hình thành Nước Việt, đời sống văn hóa, truyền thuyết, phong tục thời Hùng Vương
 1. Quốc tổ Hùng Vương
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2011
 • Ký hiệu xếp giá: 959.701 / QU451T
 • Mô tả vật lý: 299tr., 25cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.011910 ; Phòng Mượn: MVL.012504
 • Tóm tắt: Phần 1: Thời đại Hùng Vương truyền thuyết và lịch sử; Phần 2: Nước Văn Lang và khu di tích đền Hùng; Phần 3: Đền Hùng qua các giai đoạn lịch sử; Phần 4: Tấm lòng hiếu thảo của muôn người con đất Việt hướng về quốc tổ Hùng Vương.
 1. Nhìn về thời đại Hùng Vương
 • Tác giả: Phan, Duy Kha
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2009
 • Ký hiệu xếp giá: 959.7012 / NH311V
 • Mô tả vật lý: 254tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.014670 ; DVV.014671 ; Phòng Mượn: MVV.018212; MVV.018213
 • Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thuyết thời Hùng Vương – tín hiệu và giải mã. Trình bày về lễ hội thời đại này. Đề cập tới những ngộ nhận và xuyên tạc về cội nguồn
 1. Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Hùng Vương
 • Tác giả: Phạm, Minh Thảo
 • Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa Thông tin, 2009
 • Ký hiệu xếp giá: 959.7012 / K250C
 • Mô tả vật lý: 219tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.013474 ; Phòng Mượn: MVV.016157 ; MVV.016158
 • Tóm tắt: Kể về những con người huyền thoại trong thời Hùng Vương như: Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Vua Hùng…

Views: 0