Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi

Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi: Viết về những chiến công của “dũng sĩ tay cụt”; Trận địa cao xạ ngày ấy; Đám cưới tại sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; Gian nan chuyến đi; Về lại Điện Biên;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030141

Kho mượn: MVV.043348; MVV.043349

 

Views: 1