Thầy giáo Nguyễn Tất Thành với mái trường Dục Thanh

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành với mái trường Dục Thanh / Nhiều tác giả. – Hà Nội : Thanh Niên, 2011. – 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần một nói về thầy giáo Nguyễn Tất Thành, sống và dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết; Phần thứ nói về maid Trường Dục Thanh; Phần thứ 3 là mục lục
Ký hiệu xếp giá: 959.759
Kho Địa ChíDC.000853,DC.000854,DC.000855,DC.000856
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 242