Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2010)

Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2010). – Bình Thuận : Ban thường vụ thành ủy Phan Thiết (Khóa X) ; 21cm
T.3 ,2012.- 267tr.
Tóm tắt: Phản ánh lịch sử diễn ra trong 35 năm về quá trình nỗ lực phấn đấu và phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Phan Thiết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương…
Ký hiệu xếp giá: 959.759
Kho Địa ChíDC.000842,DC.000841
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 8