Khát mùa chim di trú

Khát mùa chim di trú : Tập truyện ngắn / Võ Nguyên. – Tái bản lần 3. – Hà Nội : Thanh niên, 2013. – 172tr. ; 20cm
Ký hiệu xếp giá: 895.9223
Kho Địa Chí: DC.000894
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 10