Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tân Nghĩa (1954 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tân Nghĩa (1954 – 2010). – Bình Thuận : Đảng bộ huyện Hàm Tân, 2015. – 108tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 5 chương: Lịch sử vùng đất Tân Nghĩa; Tân Nghĩa trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975); Tân Nghĩa trên đường xây dựng và phát triển (1975 – 2003),…
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa Chí: DC.001017, DC.001018, DC. 001020, DC.001021
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 8