Quân đoàn 2 – Một thời để nhớ

Quân đoàn 2 – Một thời để nhớ : Kỷ niệm sâu sắc những ngày sống, chiến đấu trong Quân đoàn và những ngày đầu về làm nhiệm vụ xây dựng tỉnh Thuận Hải / Phạm Hoài Chương, Đỗ Xuân Mão, Nguyễn Quốc Triệu. – Bình Thuận : Hội Cựu quân nhân Quân đoàn 2 tỉnh Bình Thuận, 2015. – 190tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp và giới thiệu bài viết của các cựu quân nhân Quân đoàn 2 tỉnh Bình Thuận, với những kỉ niệm về những ngày chiến đấu gian khổ trong Quân đoàn cũng như những ngày đầu về xây dựng tỉnh Thuận Hải trước kia và tỉnh Bình Thuận ngày nay.
Ký hiệu xếp giá: 355.3109597
Kho Địa Chí: DC.000899, DC.000996
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 13