Kỷ yếu Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2018 – 2019)

Tóm tắt: Giới thiệu Ban Tổ chức, thể lệ, danh sách hội đồng chấm thi, danh sách các tác giả tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII với một số giải pháp ở các lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, năng lượng, y tế, giáo dục.

Views: 6