Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin tuyên truyền:

LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tuyên truyền Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00, thứ Tư, ngày 28/02/2024, tại Hội trường Sea Links City, thành phố Phan Thiết. Đồng thời, công khai toàn bộ nội dung Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp biết để thực hiện.

————————————————————————————–

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

————————————————————————————–

KẾ HOẠCH LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Visits: 22