Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi Cát Bay Mũi Né

Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi Cát Bay Mũi Né. – Bình Thuận : Nxb. Đại học Huế, 2019. – 217tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu lợi thế và tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp cũng như khai thác du lịch bền vững Đồi Cát Bay Mũi Né.
Ký hiệu xếp giá: 915.9759
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 22