Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng

 

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng. – Thuận Hải : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hàm Nhơn, 1990. – 2Tập ; 19cm T.2: 1954-1975.- 1990.- 160tr.
Tóm tắt: Xã Hàm Nhơn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Đảng bộ và Nhân dân Hàm Nhơn tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.Chiều ngày 18/4/1975 , quê hương Hàm Nhơn được hoàn toàn giải phóng. Kết thúc 20 nămđầy gian khổ, hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toànmiền Nam thống nhất tổ quốc.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa ChíDC.000341,DC.000342,DC.000343
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 160