Điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 30,5 tỷ kWh

Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn Bình Thuận có gần 50 nhà máy điện thi công hoàn thành, trong đó đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.521 MW. Bao gồm: 4 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 7 nhà máy thủy điện, 26 nhà máy điện mặt trời, 10 nhà máy điện gió và 1 nhà máy điện diesel (tại huyện đảo Phú Quý).

Theo Sở Công Thương, sản lượng điện thiết kế của các nhà máy điện trên địa bàn Bình Thuận là khoảng 31,86 tỷ kWh/năm, qua đó không những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà còn đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và an ninh năng lượng quốc gia.

—————————————-

Visits: 1