Năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản của Bình Thuận đạt 225.211 tấn

Năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản của Bình Thuận đạt 225.211 tấn, tăng 1,8% so năm 2020. Trong đó khai thác biển đạt 224.872,2 tấn, tăng 1,8%. Riêng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 12.191,5 tấn, tăng 1,1% so năm 2020. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 2.869,9 ha, tăng 2,5% so năm 2020. Sản lượng tôm giống năm 2021 đạt 26 tỷ con, tăng 3,1% so năm 2020.

Trong năm qua, ngành thủy sản đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động tàu cá, bảo quản sản phẩm sau khai thác luôn được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 600 tàu cá cải hoán hầm bảo quản bằng vật liệu cách nhiệt Polyurethan (PU) để thay thế hầm bảo quản truyền thống; khoảng 100 tàu trang bị hầm cấp đông; thực hiện 1 mô hình “sử dụng công nghệ hầm lạnh bảo quản sản phẩm bằng máy bảo ôn trên tàu hoạt động nghề lưới kéo”. Chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần trên biển được triển khai tích cực. Năm 2021 tỉnh đã tiếp nhận 3.285 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với số tiền 8,8 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ chi phí nhiên liệu 8,6 tỷ đồng, mua bảo hiểm 0,1 tỷ đồng, mua máy thông tin liên lạc tầm xa 0,3 triệu đồng); đã xét thẩm định đợt 2 với số tiền hỗ trợ dự kiến gần 100 tỷ đồng.

———————————————-

Visits: 8