Hai Bà Trưng trong văn hóa Việt Nam

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một sự kiện trọng đại và vinh quang trong lịch sử nước ta. Nhưng viết về lịch sử Hai Bà cho đến nay vẫn còn là một khó khăn chưa thể vượt qua được…

“Hai Bà Trưng Trong Văn Hóa Việt Nam” là cuốn sách giới thiệu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thuyết và dã sử chung quanh cuộc khởi nghĩa. Sách tập hợp những áng văn và sáng tác về Hai Bà như: Thơ vịnh của bà Trưng, tuồng Trưng nữ Vương, tuồng hát Hai Bà Trưng của Nguyễn An Ninh. Cuốn sách cũng gồm những văn bản bình luận, nhận định, đánh giá danh nhân của những học giả hoặc các mẩu giai thoại, huyền sử, thơ ca dân gian hoặc các tư liệu lịch sử vừa mới được phát hiện, khai thác từ các gia phả, thần phả, các tư liệu trong thư tịch cổ Hán Nôm… khá đa dạng phong phú mà từ trước chưa được biết đến.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 149