2 tháng đầu năm – Kim ngạch xuất – nhập khẩu đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ

Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2%; còn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 47,26 tỷ USD, tăng 25,9%.
2 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 26,6 tỷ USD
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Ước tính tháng 02/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 20 tỷ USD, giảm 29,9% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 11,48 tỷ USD, tăng 4,4%, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,07 tỷ USD, tăng 30,5%, chiếm 76,4%. Trong 2 tháng có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

—————————————–

Hits: 1