Bản tin thị trường Ấn Độ tháng 11 năm 2021

Sau làn sóng đại dịch thứ hai, các hoạt động kinh tế của Ấn Độ hiện nay đã trở lại bình thường. Đây là quý thứ tư liên tiếp GDP của Ấn Độ quay trở lại tăng trưởng tích cực sau hai quý suy giảm vào năm 2020. Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 8,4% trong quý 2 năm 2021 (từ tháng 7 tới tháng 9).

Kinh tế Ấn Độ tăng nhanh nhất Thế giới

Sau làn sóng đại dịch thứ hai, các hoạt động kinh tế của Ấn Độ hiện nay đã trở lại bình thường, đây là quý thứ tư liên tiếp GDP của Ấn Độ quay trở lại tăng trưởng tích cực sau hai quý suy giảm vào năm 2020. Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 8,4% trong quý 2 năm 2021 (từ tháng 7 tới tháng 9).

Dự báo GDP của Ấn Độ cho năm 2021 ở mức cao hơn so với mức dự báo 8% cho Trung Quốc và mức 6% cho Mỹ. Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng 4,9% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021.

—————————————————

—————————————————

XEM CHI TIẾT CỤ THỂ

—————————————————

Views: 2