Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 (có Infographic)

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4/2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển. Các địa phương phía Bắc tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân; tại các địa phương phía Nam tập trung thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng lúa hè thu. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, chăn nuôi lợn đang đà hồi phục. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng.
a) Nông nghiệp
Tính đến ngày 15/4, cả nước gieo cấy được 3.001,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.082,6 nghìn ha, bằng 98,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.918,5 nghìn ha, bằng 99,6%. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long diện tích gieo cấy lúa đông xuân năm nay đạt 1.519,7 nghìn ha, giảm 26,7 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của hạn mặn nên các địa phương chủ động không xuống giống lúa mà chuyển sang trồng rau màu, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao hơn hoặc nuôi trồng thủy sản. Một số tỉnh có diện tích lúa đông xuân giảm nhiều là: Sóc Trăng giảm 9,8 nghìn ha; Tiền Giang giảm 6 nghìn ha; Kiên Giang giảm 5,4 nghìn ha.
Tại các địa phương phía Bắc, do thực hiện tốt công tác chăm sóc ngay từ khi mới gieo cấy nên hầu hết diện tích lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt, đang thời kỳ đứng cái, làm đòng. Tuy nhiên, thời tiết trong thời gian tới nóng dần nên bệnh khô vằn, đạo ôn lá, rầy các loại rất dễ phát sinh, ngành Nông nghiệp cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời các ổ sâu bệnh, tránh lây lan trên diện rộng.
Đến trung tuần tháng Tư, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.577,4 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 82,2% diện tích gieo trồng và bằng 96,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.396,5 nghìn ha, chiếm 91,9% diện tích gieo trồng và bằng 96,9% cùng kỳ năm 2020.
Trên những diện tích lúa đông xuân đã thu hoạch, các địa phương tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải, phơi đất để xuống giống vụ hè thu. Tính đến 15/4, các địa phương phía Nam gieo cấy được 300 nghìn ha lúa hè thu, bằng 98% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 293 nghìn ha, bằng 99,8%. Hiện nay, lúa hè thu đang ở giai đoạn mạ đến làm đòng, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, vụ hè thu thường chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, có thể xảy ra tình trạng thiếu nước tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên trong các tháng mùa khô. Do vậy, các địa phương cần áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, bảo đảm nguồn nước tưới cho cây lúa, rà soát cơ cấu mùa vụ và điều chỉnh thời vụ gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất cho vụ mùa tiếp theo.
——————————————
——————————————
Infographic tình hình kinh tế – xã hội
tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
——————————————

Visits: 15