Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản Số 29/04/2021

Số ra ngày 29 tháng 4 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.
Giới thiệu về các nội dung sau:
– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới; 
– Thị trường cao su: trong nước và thế giới; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của hầu hết các nước nhập khẩu lớn trên thế giới ở mức thấp.
– Thị trường cà phê: trong nước và thế giới; Xuất khẩu cà phê quý I/2021 giảm so với quý I/2020 và quý I/2019; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của 10 thị trường lớn và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường hạt tiêu: trong nước và thế giới; Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu quý I/2021 tăng so với quý I/2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của 10 thị trường lớn trong năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường chè: trong nước và thế giới; Dung lượng 5 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất thế giới và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường thịt: trong nước và thế giới.
– Thị trường thủy sản: trong nước và thế giới; Quý I/2021 xuất khẩu hầu hết các chủng loại thủy sản tăng so với cùng kỳ năm 2020; Nhập khẩu thủy sản của các thị trường lớn trên thế giới và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: trong nước và thế giới; Dung lượng 10 thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất thế giới và thị phần của Việt Nam.
– Thông tin chính sách, chuyên đề: Bộ Công thương gia hạn thời gian xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020; Quy định của EU về nhiệt độ bảo quản cá ngừ.
——————————————

Views: 16