Quý I/2021, Thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ đạt 3,3 tỷ, tăng 34%

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ có bước tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 1,71 tỷ USD, tăng 22,2% và nhập khẩu đạt 1,58 tỷ USD tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020.
Quý I/2021, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 1,71 tỷ USD, tăng 22,2%  so cùng kỳ năm trước
Một số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như xuất khẩu chè tăng 693,8%; xuất khẩu than đá tăng 256,5%; xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 195%; xuất khẩu sắt thép các loại tăng 186%; xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ – mây tre, cói thảm cùng tăng 103,5%…

Các ngành hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cựu, trong đó, xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt 441,35 triệu USD tăng 16%; xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 227,53 triệu USD tăng 14,2%; xuất khẩu kim loại thường và sản phẩm đạt 161,32 triệu USD tăng 37% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 3/2021 cũng tăng mạnh, đạt 677 triệu USD, tăng 65,3% so với tháng trước.

—————————————-

Views: 0