Việt Nam xuất siêu gần 30 tỉ đô la vào EU

Không chỉ xuất siêu rất lớn vào Mỹ, Việt Nam còn xuất siêu rất lớn vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), với thặng dư thương mại năm 2020 lên hơn 29 tỉ đô la Mỹ. Điều này cũng đặt ra những thách thức lớn cho cơ quan quản lý lẫn các doanh nghiệp.
Việt Nam xuất siêu qua EU với thăng dư thương mại lớn. Ảnh:TL
Theo Bộ Công Thương, hiện nay, EU là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu, là đối tác thương mại lớn hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Hoa Kỳ). Quan hệ thương mại Việt Nam – EU đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả; kim ngạch hai chiều tăng hơn 12 lần từ mức 4,1 tỉ đô la Mỹ (năm 2000) lên gần 50 tỉ đô (năm 2020). Trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng gần 13 lần từ 2,8 tỉ đô lên 35,1 tỉ đô (năm 2020).
——————————————-

Hits: 1