Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 31/12/2020

Số ra ngày 31 tháng 12 năm 2020, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:
– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;
– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ trong 10 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường cà phê: Thị trường thế giới; Trong nước giá cà phê giảm; Tháng 12 / 2021, xuất khẩu cà phê tăng; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường hạt tiêu: Thị trường thế giới; Trong nước giá hạt tiêu giảm mạnh; Năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá so với năm 2019; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của Nga trong 10 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường rau quả: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu trái bưởi (Mã HS 085040) của EU 27 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường chè: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu chè của Nhật Bản trong 11 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường thịt: trong nước và thế giới.
– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản trong 11 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Đan Mạch và thị phần của Việt Nam.
– Thông tin chính sách, chuyên đề: Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Cơ hội xuất khẩu thủy sản sang thị trường UK trong bối cảnh thực thi hiệp định UKVFTA; 10 nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật ngành công thương năm 2020

———————————————–

Views: 973