Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 30/11/2021

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:

– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;

– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường cà phê: Thị trường cà phê thế giới; Trong nước: Giá cà phê tăng 300-400 đồng/kg; Tháng 11/2021, Xuất khẩu cà phê giảm ; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Nga 9 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường hạt điều: Thị trường hạt điều thế giới; Xuất khẩu hạt điều tăng so với cùng kỳ năm 2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều của Đức trong 9 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường rau quả: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu hàng rau quả chế biến (HS 20) của Hoa Kỳ và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường thịt: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước.

– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu thủy sản; Dung lượng thị trường thủy sản Nga và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ca-na-da và thị phần của Việt Nam.

– Thông tin chính sách, chuyên đề: Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội; Thị trường Đài Loan sẽ điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng hạt điều.

————————————————-

Views: 1