Thương mại Việt Nam – Ấn Độ tăng 34% trong 3 tháng đầu năm 2021

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến trao đổi thương mại của nhiều quốc gia song thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng tưởng mạnh mẽ, với những kết quả đáng ghi nhận.
Các mặt hàng điện tử luôn đạt kim ngạch xuất khẩu lớn sang  thị trường Ấn Độ  (Ảnh: Báo Công Thương)
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ có bước tăng trưởng tích cực trong ba tháng đầu năm 2021 đạt 3,3 tỷ USD tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,71 tỷ USD tăng 22,2% và nhập khẩu đạt 1,58 tỷ USD tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Một số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như xuất khẩu chè tăng 693,8%; xuất khẩu than đá tăng 256,5%; xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 195%; xuất khẩu sắt thép các loại tăng 186%; xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ – mây tre, cói thảm cùng tăng 103,5%…

——————————————-

Views: 31