Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Những năm qua, Đảng bộ BĐBP Bình Thuận luôn quán triệt và triển khai thực /01/2022 18:29 GMT+7 hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, Đảng bộ BĐBP Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo BĐBP Bình Thuận đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021” do Bộ Quốc phòng trao tặng. Ảnh: Trung Thành

Đột phá để không ngừng tạo sự chuyển biến

Để không ngừng nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong học tập NQTW4 và làm chuyển biến mọi hoạt động của đơn vị, Đảng ủy BĐBP Bình Thuận đã tập trung vào 2 khâu đột phá. Đó là: Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các quy định về an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, Đảng ủy BĐBP Bình Thuận đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa thành những nội dung trong nghị quyết, kế hoạch của cấp mình để thực hiện. Qua triển khai thực hiện, tác phong, lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các quy định đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài triển khai thực hiện 2 đột phá nêu trên, Đảng bộ BĐBP Bình Thuận còn có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện NQTW4 và 2 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đó là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy chế, quy định; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không để chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ công khai, minh bạch các lĩnh vực nhạy cảm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, không để đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Thường vụ Đảng ủy BĐBP Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy đảng thường xuyên duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và đơn vị. Cùng với đó, cấp ủy các cấp luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; gắn thực hiện NQTW4 với kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân để làm rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

Đảng ủy BĐBP Bình Thuận luôn chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nghị quyết, các văn bản của cấp trên và cấp mình. Đồng thời, chú trọng việc nắm, quản lý chặt chẽ tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Định kỳ, các chi, đảng bộ đều tiến hành đánh giá kết quả, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện tiếp theo. Đảng ủy BĐBP Bình Thuận cũng làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nghị quyết. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo cũng như kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Gắn lãnh đạo với kiểm tra, chấn chỉnh

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy BĐBP Bình Thuận luôn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc. Chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa những vấn đề mới phát sinh, xem xét xử lý nghiêm túc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy BĐBP Bình Thuận đã tiến hành kiểm điểm 12 tập thể, 25 cá nhân; kiểm tra 3 chi, đảng bộ cơ sở và 6 đồng chí cán bộ chủ trì. Các Đảng ủy cơ sở kiểm tra 100% chi bộ trực thuộc; 100% các chi bộ tiến hành tự kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cấp mình. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, các cấp ủy chi bộ cơ sở cũng xem xét xử lý kỷ luật 7 đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình, ý thức tổ chức kỷ luật kém, chấp hành không nghiêm nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc công tác quản lý tài chính và vay nợ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện triển khai thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả thấp; để rút kinh nghiệm, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không để kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện NQTW4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thành việc làm thường xuyên, có nền nếp của các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ BĐBP Bình Thuận. Hàng năm, đơn vị đều gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với đánh giá kết quả thực hiện NQTW4. Từ đó, nhận thức của hầu hết cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được nâng lên rõ rệt. Qua kiểm tra và đánh giá hàng năm cho thấy, 100% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị xác định tốt lập trường tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có các biểu hiện suy thoái. Cán bộ chủ trì các cấp đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, gương mẫu về mọi mặt để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Hàng năm, có trên 91% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được, BĐBP Bình Thuận vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021”.

Đinh Văn Sáu // https://www.bienphong.com.vn.- 2022 (ngày 8 tháng 2)

Views: 1