Hỗ trợ thiết bị thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách

Ngày 14/1, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có ít nhất 1 thiết bị thông minh đến năm 2025 tại địa phương.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định số 2269 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Thông tư số 09 của Bộ Thông tin và Truyền thông việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan thông tin, tuyên truyền về chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đến các đối tượng được thụ hưởng, các chính sách liên quan để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân biết, để thực hiện.

Đồng thời, tuyên truyền lộ trình dừng phát sóng điện thoại công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn người dân chuyển đổi sang sử dụng thiết bị thông minh và nâng cao chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng dịch vụ internet băng rộng cáp quang phục vụ việc sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hỗ trợ máy tính bảng, điện thoại thông minh được phân bổ từ chương trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Được biết, việc hỗ trợ thiết bị thông minh đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách khác. Các đối tượng được hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần và một thiết bị, đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng thuộc chương trình, không trùng lặp về đối tượng được hỗ trợ của chương trình với đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác. Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận.

UBND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng, điện thoại thông minh cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận một cách hợp lý, khoa học và đúng quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội, gia đình chính sách người có công với cách mạng, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định. Mặt khác, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thụ hưởng hỗ trợ từ chương trình đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có liên quan khác theo quy định.

Xuân Hiếu // https://daidoanket.vn/

 

Visits: 7