Cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 ước tính nhập siêu 1,5 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD.
Cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021 (Ảnh minh họa: KT)
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2021 ước đạt 25,5 tỷ USD, giảm 14% so với tháng trước và tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,76 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 75,2%. Trong 4 tháng, có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

——————————————–

Hits: 0