Bản tin thị trường Pakistan tháng 11 năm 2021

I/ Tình hình thị trường tháng 10/2021:

          1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Pakistan trong tháng 10/2021 nổi bật với sản xuất hàng công nghiệp giảm, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng. Đồng Rupi mất giá.

Tháng 10/2021 sản xuất công nghiệp giảm 1,19 % so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,86 % so với tháng 9/2020.

Tháng 10/2021 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 223 triệu USD, giảm  5,5 % so với tháng 9/2021.  Dự trữ ngoại hối đạt 23,82 tỷ USD, giảm 8,31 %. Kiều hối đạt 2,52 tỷ USD, giảm  5,26 %. Lạm phát 9,19 %, tăng 2,33 %.

Tính đến hết tháng 9/2021 tổng số nợ công là 504,84 tỷ USD, tăng 5,55 % so với tháng 6/2021, chiếm 93,7 % GDP trong đó nợ trong nước là 371,60 tỷ USD, tăng 3,93 %. Nợ nước ngoài là 216,78 tỷ USD, tăng 12,76 %.

————————————————

Views: 2