Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản Số 28/02/2021

Số ra ngày 28 tháng 2 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.
Giới thiệu về các nội dung sau:
– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;
– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Hàn Quốc trong tháng 1/2021 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường cà phê: Thị trường thế giới; Trong nước giá cà phê tăng mạnh; Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê giảm; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Nga trong năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường hạt tiêu: Thị trường hạt tiêu thế giới; Trong nước giá hạt tiêu tăng; Xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng đầu năm 2021 giảm; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ trong năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường chè: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường thịt: trong nước và thế giới.
– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu tôm của Nhật Bản năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ Phần Lan và thị phần của Việt Nam.
– Thông tin chính sách, chuyên đề: Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; Hướng dẫn hồ sơ giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Hướng dẫn nộp chứng nhận xuất xứ hàng nhập khẩu trong hiệp định EVFTA.
———————————————

Views: 0