Tình hình kinh tế – xã hội, tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bình Thuận

Dịch Covid-19 đã xảy ra trên toàn quốc cũng như của tỉnh, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, dẫn đến hoạt động kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2021 suy giảm so với cùng kỳ năm trước và những năm trước đây. Các chỉ tiêu về doanh thu dịch vụ vận tải, du lịch, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động,… Song với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương trong thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội giúp cho tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển.

  1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong 9 tháng năm 2021 sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết thuận lợi, xuống giống đúng lịch thời vụ; cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục được áp dụng trong nhiều khâu; công tác quản lý vật tư nông nghiệp được thực hiện tốt. Chăn nuôi thuận lợi, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trong chăn nuôi không xảy ra. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động trồng rừng mới tập trung. Sản lượng khai thác thuỷ sản giảm do phải thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Trong 9 tháng năm 2021 không có tàu cá nào của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài (IUU).

  1. Trồng trọt

1.1. Cây hàng năm:

Trong 9 tháng năm 2021 toàn tỉnh gieo cấy đạt 112.093,8 ha, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020, tăng tập trung ở các loại cây như cây lúa, cây đậu phụng. Trong đó diện tích cây lúa đạt 79.443,1 ha, tăng 20,76%; diện tích cây bắp đạt 10.351 ha, tăng 2,12%. Sản lượng lương thực ước đạt 560.939 tấn, đạt 70,3% kế hoạch cả năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó sản lượng lúa đạt 489.742,4 tấn, tăng 23,55% so với cùng kỳ năm 2020, năng suất ước đạt 61,6 tạ/ha, tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhằm phát phát huy hiệu quả sử dụng đất và tăng cường tiết kiệm nguồn nước tưới, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 8.184 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngắn ngày khác hiệu quả hơn (bắp 2.740 ha, rau 1.838 ha, đậu các loại 1.260 ha, đậu phộng 914 ha, mì 859 ha, dưa hấu 248 ha,…). Chương trình xã hội hoá giống lúa tiếp tục được triển khai.

– Tình hình sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 thuận lợi do nguồn nước được đảm bảo ngay từ đầu vụ. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân chính thức đạt 47.013 ha, tăng 47,3% (tăng 15.086,9 ha) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó diện tích cây lương thực đạt 39.813,4 ha tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020 (cây lúa diện tích đạt 36.520,1 ha, tăng 64,4%; cây bắp diện tích đạt 3.293,3 ha, giảm 4,6%). Sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt 245.081,3 tấn, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ, năng suất đạt 67,1 tạ/ha, bằng so với cùng kỳ năm 2020.

– Tình hình sản xuất vụ hè thu: So với mọi năm, sản xuất vụ hè thu 2021 đúng khung thời vụ; thời tiết thuận lợi cho gieo trồng; nguồn nước thuỷ lợi đủ phục vụ cho sản xuất. Đến nay, đã kết thúc thu hoạch vụ hè thu, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 65.144,8 ha, giảm 0,2% so với vụ cùng kỳ năm 2020. Trong đó diện tích cây lương thực sơ bộ đạt 49.980,7 ha, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020 (cây lúa diện tích đạt 42.923 ha, giảm 1,5%; cây bắp đạt 7.057,7 ha, tăng 5,6%). Sản lượng lương thực vụ hè thu sơ bộ đạt 244.661,1 tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2020, năng suất sơ bộ đạt 57 tạ/ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

– Tiến độ sản xuất vụ mùa: Cùng với việc thu hoạch vụ hè thu các địa phương tiến hành xuống giống vụ mùa, nhìn chung vụ mùa năm nay gặp thuận lợi về thời tiết, nguồn nước tưới được đảm bảo so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/9 diện tích xuống giống vụ mùa đạt 26.767,1 ha, tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2020; trong đó cây lúa đạt 21.200 ha, tăng 5,7 lần; cây bắp đạt 1.709,5 ha, tăng 4,9 lần; rau các loại đạt 1.174,8 ha, tăng 2,8 lần; đậu các đạt 1.308,2 ha, tăng 9,5 lần.

———————————————

———————————————

KÈM SỐ LIỆU

———————————————

Views: 32