Những câu hỏi lớn – Vật lý

Sách m?i
Những câu hỏi lớn – Vật lý: Trình bày thế giới vật lý qua những chủ đề thân thuộc như: Thời gian là gì?; Tại sao quả táo rơi?; Chất rắn có thực sự rắn?; Tại sao không có bữa trưa nào miễn phí?; Phải chăng mọi thứ đều là ngẫu nhiên?; Hạt của Chúa là gì?; Tôi có là duy nhất?; Chúng ta có thể du hành thời gian không?; Từ trường Trái đất đang biến mất?; Ánh sáng là gì?; Đâu là thực tự nhiên mạnh nhất?; Bản chất chính xác của thực tại là gì?;…

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029435

Kho mượn: MVV.042000; MVV.042001

 

Hits: 76