Kinh tế Chile tăng trưởng 17,2% trong quý III năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao thứ hai trong lịch sử

GDP của Chile đã tăng mạnh 17,2% trong quý III năm 2021, là mức tăng trưởng lớn thứ hai trong lịch sử kể từ khi Ngân hàng Trung ương Chile bắt đầu hoạt động đo lường GDP hàng quý vào năm 1986.

Trên thực tế, con số cao nhất đã được ghi nhận trong quý II năm 2021, khi đạt mức tăng trưởng 18,1%. Tất cả những điều này chứng tỏ nền kinh tế Chile đang phục hồi và từng bước vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Chile ngày 18/11/2021, sự tăng trưởng này phản ánh độ mở của nền kinh tế, các biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình và công ty, việc rút quỹ lương hưu và mức tăng trưởng này được so sánh với tăng trưởng thấp của cùng kỳ năm ngoái.

——————————————–

Views: 2