Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ

🌿🌿Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ: Tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ; Những trang hồi lý của Đại tướng về chiến dịch Điện Biên Phủ

📚MÔ TẢ:

ISBD: Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ : Tái bản có hiệu đính, bổ sung / Hoàng Văn Thái. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2024. – 336tr. ; 23cm. – ( Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

ISBN: 9786044852157

Số phân loại: 959.7041

Chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030138

📒Kho mượn: MVV.043342; MVV.043343

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 31