Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ

🌿🌿Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của cố đại tướng Lê Trọng Tấn về cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang hồi ức của tướng Lê Trọng Tấn về chiến dịch Điện Biên Phủ

📚MÔ TẢ:

ISBD: Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ / Lê Trọng Tấn. – Tái bản lần 1. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2024. – 239tr. ; 23cm. – ( Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

ISBN: 9786044852003

Số phân loại: 959.7041

Chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến dịch Đông Xuân

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030137

📒Kho mượn: MVV.043340; MVV.043341

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 26