Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ: Gồm những câu chuyện đầy xúc động diễn ra trong suốt cả chiến dịch như: Cuộc hành quân đưa pháp lên mặt trận, làm chủ bầu trời của bộ đội phòng không, các trận đánh chi viện cho bộ đội ta hay công tác tư tưởng động viên bộ đội chiến đấu…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030119

Kho mượn: MVV.043304; MVV.043305

 

Views: 3