Đức tính giản dị và tiệt kiệm của Bác Hồ

Đức tính giản dị và tiệt kiệm của Bác Hồ: Gồm những câu chuyện: Nguyễn Tất Thành với “Vua đầu bếp” Etxcôphie; Những ngày được gần Bác; Một chặng đường dài, một kỷ niệm sâu; Những ngày phục vụ Bác ở nước ngoài; Những năm tháng không thể nào quên…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030149

Kho mượn: MVV.043364; MVV.043365

 

Views: 3