Điện Biên Phủ – Những văn kiện mang tính lịch sử

🌿🌿Điện Biên Phủ – Những văn kiện mang tính lịch sử: Gồm những văn kiện mang tính lịch sử như: Mật điện Tổng Quân ủy gửi đồng chí Hoàng, đồng chí Cầu; Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đại đoàn 308; Thư khen các đơn vị chiến thắng trong hai trận Him Lam và đồi Độc Lập; Mệnh lệnh gửi các Đại đoàn 308, 312, 316, 304, 351,…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Điện Biên Phủ – Những văn kiện mang tính lịch sử / Đặng Việt Thủy sưu tầm, biên soạn. – Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. – 258tr. ; 23cm. – ( Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

ISBN: 9786044402659

Số phân loại: 959.7041

Chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ; Văn kiện Lịch sử

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030132

📒Kho mượn: MVV.043330; MVV.043331

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 23