Đá mặn nghiêng đời nghe biển vỗ

Đá mặn nghiêng đời nghe biển vỗ / Nguyễn Huỳnh Sa. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 74tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài thơ hay của tác giả Nguyễn Huỳnh Sa: Thời võng mẹ, hành khất, đàn đá, khúc hát cỏ long chong, tầm xuân, cỏ bông lau, sau mưa ngày núi cú, khúc ru mình, chong chóng, đêm thơ, một tôi…
Ký hiệu xếp giá: 895.922134
Kho Địa ChíDC.000967
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 10