Giai điệu quê hương

Giai điệu quê hương : Tập ca khúc nhiều tác giả. – Bình Thuận : Trung tâm Văn hóa – Triển lãm Bình Thuận, 1994. – 43tr. ; 20cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát về Bình Thuận: Bình Thuận đất ấm tình người (Thắng Liêm); Nơi này bác đã đi qua (Đỗ Quang Vinh); Lời ru của mẹ (Tố Hải); …

Kho Địa Chí: DC.000536, DC.000537

Views: 14