Đêm quỳnh hương

 

Đêm quỳnh hương : Tập thơ – văn các cây bút nữ Bình Thuận / Nguyễn Lâm Cúc…[và những người khác]. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2006. – 216tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập các bài thơ hay của nhiều tác giả: Ơn tình yêu, bàn tay, bâng quơ, tình cũ, muối quê mình, thị trấn mùa xuân, nhà em, cùng một con đường, chùm khế ngọt, đường phao đỏ, hòn vọng tuyết, giận hờn, khát vọng, mơ…
Ký hiệu xếp giá: 895.92208
Kho Địa ChíDC.000939
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 2