Xuất khẩu rau quả khởi sắc trong 3 tháng đầu năm

Trong 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt 944 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu rau quả khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2021 (Ảnh: HNV)
Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 3 năm 2021 ước đạt 380 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2021 đạt 944 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021, chiếm tới 62,5% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 352,83 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 23,4 triệu USD (tăng 3,7%); Thái Lan đạt 22,2 triệu USD (giảm 37,1%); Nhật Bản đạt 18,1 triệu USD (chiếm 3,2%, giảm 13,9%).

——————————————-

Visits: 1