Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

– Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Nặng lòng với “Dân” với “Đảng” trước lúc đi xa.
– Hình tượng Bác Hồ trong ca dao Việt Nam.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh – tên Người còn mãi với non sông, đất nước.
– Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh..
– Những hình ảnh còn mãi với thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc.
– Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Khắc ghi và làm theo lời Bác.
– Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài và giải pháp đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài ở Việt Nam hiện nay.
– Trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng người cho dân, cho nước của Bác Hồ.
– Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
– Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc học tập, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức.
– Đúc kết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng trong tình hình hiện nay.
– Tôn trọng nhân dân theo Di huấn của Người.
– Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên.
– Nét đẹp Tết trồng cây, mang lại màu xanh cho đất nước.
– Triển lãm ”Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”.
– Triển lãm ảnh tư liệu về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước.
– Bác Hồ với quê hương Bình Thuận.
– Tháng năm nhớ Bác
– Triển lãm ảnh cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ

Visits: 37