Kỉ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỈ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911 – 5/6/2021)

– Bối cảnh lịch sử và hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh.

– Ý nghĩa lịch sử ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

– Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

– Ra đi tìm đường cứu nước – Quyết định bản lĩnh, sáng tạo và độc đáo của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

– Tự học để cứu nước.

– Những điểm khác biệt trong quá trình lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

– Hành trình “Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc”.

– Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, phương châm sống và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

– Những áng thơ tái hiện lịch sử.

– Sức cuốn hút kỳ diệu từ bài thơ “Người đi tìm hình của nước”.

– Thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

– Về thăm nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Views: 17