60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)

ĐIỆN BIÊN PHỦ – ĐỘC ĐÁO QUÂN SỰ VIỆT NAM
Từ nghìn đời nay, Việt Nam là một xã hội nông nghiệp lúa nước – xóm làng, với nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Cho nên, vào những năm 50 của thế kỷ trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ có những gia đình nông dân khá giả, bên cạnh “con trâu là đầu cơ nghiệp” mới có được một chiếc xe đạp. Đó cũng là tài sản quý giá nhất. Thế nhưng, vì lòng yêu nước, người dân đã sẵn sàng đem xe đạp ra trận, cải tiến thành xe đạp thồ để vận chuyển, tiếp tế cho tiền tuyến mà không có bất cứ phương tiện nào có thể sánh kịp. Trên địa hình rừng núi hiểm trở, chỉ cần một mét chiều ngang là xe đạp có thể đi được.
Khái niệm “xe đạp thồ” cũng ra đời từ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó đã đóng góp quan trọng vào chiến thắng, đã trở thành “vua vận tải” cho trận đánh lớn này. Vì thế mà chiếc tay cầm nối dài của xe đạp thồ được gọi tên là “tay ngai” (chỉ vua thì mới có “ngai”).>> XEM TIẾP <<

Views: 16