Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2014

Ngày Môi trường thế giới năm 2014 được Liên hợp quốc chọn là Năm Quốc tế về các tiểu quốc đảo đang phát triển (International Year of Small Island Developing States), chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 (tạm dịch là):“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là biến đổi khí hậu và tác động của nó để nói về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như vùng đảo và các khu vực ven biển.

>> XEM TIẾP <<

Views: 15