Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 – 2022), 47 năm ngày Giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2022) và 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH BÌNH THUẬN (1992 – 2022)

47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG BÌNH THUẬN (19/4/1975 – 19/4/2022)

VÀ 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

(30/4/1975 – 30/4/2022)

 • Bình Thuận trong hành trình mở đất
 • Lịch sử tái lập tỉnh Bình Thuận (4-1992)
 • Gìn giữ cho mai sau
 • Văn hóa – Điểm tựa cho du lịch Bình Thuận
 • Bình Thuận xây dựng nông thông mới phát triển toàn diện – Bài 1: Bước tiến vững chắc
 • Bình Thuận xây dựng nông thông mới phát triển toàn diện – Bài 2: Điểm sáng Đức Linh
 • Bình Thuận xây dựng nông thông mới phát triển toàn diện – Bài 3 (Bài cuối): Chất lượng nông thôn mới đi vào chiều sâu
 • Bình Thuận khai thác tiềm năng, phát triển bền vững nghề cá
 • Hướng đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 – 2022): Dòng điện vươn xa, lợi thế vươn cao…
 • Những thành tựu của ngành công thương qua 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 – 2022)
 • Dấu ấn 30 năm – Bài 1: Khởi sắc đời sống nhân dân
 • Dấu ấn 30 năm – Bài 2: Xây dựng nền hành chính vì dân
 • Tạo sức bật mới cho du lịch Bình Thuận – Bài 1: Nhiều điểm đến say lòng du khách
 • Tạo sức bật mới cho du lịch Bình Thuận – Bài 2: Nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm
 • Tạo sức bật mới cho du lịch Bình Thuận – Bài 3 (Bài cuối): Tăng cường kết nối, quảng bá
 • Ông cha ta đánh giặc: “Cô bán chè” góp công đánh Pháp
 • Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2022): Phan Thiết – Thành phố trẻ vươn mình mạnh mẽ
 • Chiến dịch Tây Nguyên – 47 năm nhìn lại
 • Đại thắng 30/4/1975 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc
 • Đại thắng mùa Xuân 1975 – Thắng lợi giải phóng dân tộc vĩ đại nhất
 • Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
 • Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Nhân dân Sài Gòn – Gia Định đồng loạt xung trận tạo sức mạnh to lớn, góp phần làm nên chiến công thời đại – Đại thắng mùa Xuân 1975
 • Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên và thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

—————————————————————–

Hits: 189