Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28.7.1929 –  28.7.2019)

 
– Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (27/7/1929 – 27/7/2019) ngược dòng lịch sử.
– Công đoàn Việt Nam những chặng đường lịch sử.
– Bác Hồ với tổ chức công đoàn.
– Những lời dạy của Bác Hồ đối với công đoàn.
– Tổng Bí Thư: cán bộ công đoàn phải vững vàng, không để bị suy thoái.
– Vị thế của công đoàn Việt Nam ngày càng nâng cao.
– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Xây dựng người cán bộ công đoàn “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.
– Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên.
– Phúc lợi đoàn viên việc nên khuyến khích.
– Nguyễn Tiến Thanh miệt mài lao động và sáng tạo.

 

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Views: 15