Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27.7.1947 –  27.7.2019)
– Lịch sử, ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ 27/7.
– Tư tưởng nhân văn cao đẹp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với thương binh, gia đình liệt sĩ.
– Thương binh, liệt sĩ trong trái tim người cha già dân tộc.
– Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
– Hơn 300 tài liệu, hình ảnh xúc động tại triển lãm “chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy”.
– Tháng 7 – Tháng tri ân và linh thiêng.
– Tháng 7 nhớ về đồng đội.
– 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc: Ấm tình đồng đội nơi đỉnh Pò Hèn.
– Tiếp sức tốt sẽ bồi đắp niềm tin vững bền.
– Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Bình Thuận.
– Hàm Liêm: Tri ân người có công với cách mạng.

Hits: 4