Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2019)

– Lịch sử anh hùng và ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).
– Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Quân đội và nhân dân.
– Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
– Khắc ghi lời Bác dạy về đoàn kết thống nhất trong quân đội.
– Muôn vàn tình thân yêu Bác dành cho bộ đội.
– Quân đội nhân dân Việt Nam – Những chiến công mang tầm vóc thời đại.
– Những hình ảnh ấn tượng trong Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019.
– Giữ vững bản chất truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
– Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
– Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững manh làm nồng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân.
– Người lính của thời bình.
– Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
– Tỉnh Bình Thuận giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.
– Gian nan lính Công binh thời bình.
– Thượng úy Mang Ngọc Thống cán bộ đoàn gương mẫu.

Visits: 56