Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3

KỶ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25-3

Trên thế giới, Công tác xã hội đã được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia từ nhiều thế kỷ qua, khởi đầu cũng mang đậm tính nhân đạo, nhưng về sau, xuất phát từ các vấn đề xã hội mới nảy sinh cùng với sự phát triển kinh tế, xuất hiện những vấn đề cần giải quyết cho xã hội như tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng giới, và giúp đỡ những thành phần dễ bị tổn thương như trẻ mồ côi, người tàn tật, trẻ đường phố, trẻ bị lạm dụng… Vì lí do này, công tác xã hội đã bắt đầu xuất hiện, tồn tại và hoạt động nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật hoặc những người kém may mắn, không có nơi nương tựa (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già …), giúp cho xã hội cùng tiến bộ hơn, không chỉ ở các nước phương tây, mà gần đây còn bắt đầu ở các nước Đông Âu, Châu Phi và Châu Á. Thực tế, công tác xã hội đã bắt đầu chuyên nghiệp hóa, và ngày nay, nó tồn tại như một nghề chính thống tại 90 quốc gia (theo định nghĩa của Hiệp hội Quốc tế Công tác xã hội).

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

  • Sơ lược sự hình thành và phát triển ngành công tác xã hội nhân kỷ niệm ngày công tác xã hội (25/3/2016- 25/3/2021)
  • Lịch sử ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3
  • Ý nghĩa sự ra đời của ngày Công tác xã hội Việt nam 25/03
  • Công Tác Xã Hội: Khái Niệm, Mục Đích, Chức Năng
  • Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội

—————————————————

Visits: 30