Thư mục giới thiệu tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954)

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) đã mở thêm một trang chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng ấy đã đưa cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam: Giải phóng một nửa đất nước đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tan rã từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Điện Biên Phủ được coi là một trong những trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh và đấu tranh của các dân tộc thuộc địa chống đội quân xâm lược của bọn thực dân, đế quốc. Chiến công ấy mãi mãi được ghi đậm trong trang sử vàng truyền thống của dân tộc.
‘Chín năm làm một Điện Biên
   Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng’
(Tố Hữu)

Tiến tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

Nhằm cung cấp một số tài liệu viết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phục vụ cho Cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách sắp tới, Thư viện tỉnh Bình Thuận sưu tầm biên soạn tập thư mục giới thiệu tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Vì điều kiện thời gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Phòng Thông tin thư mục-XDCS

>> XEM NỘI DUNG <<

Views: 21